Bệnh liên quan đến Thực phẩm và Vệ sinh cá nhân
Self-Paced eLearning

Bệnh liên quan đến Thực phẩm và Vệ sinh cá nhân

Khóa học này dựa trên các yêu cầu về an toàn thực phẩm được quốc tế công nhận, bao gồm các thực hành tốt nhất trong ngành và có các chủ đề sau: Tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân để ngăn ngừa bệnh tật do thực phẩm và bảo vệ các nhóm người dễ bị tổn thương. Yêu cầu vệ sinh cá nhân Hướng dẫn chi tiết và khuyến nghị thực tế để rửa tay hiệu quả Phương tiện rửa tay bắt buộc Bài tập kiểm tra kiến thức

Join the Discussion

jose luis

- May 30, 2022
MUY BUENO

MOHAMMAD

- Jan 11, 2021
Great!
Log in to comment  Don't have an account? Register Now