အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး
Self-Paced eLearning

အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများနှင့် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး

ယခုသင်တန်းကို အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းကဏ္ဏအလေ့အထများ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လိုအပ်ချက်များဖြစ်သည့် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည်။ 1.အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်လူအုပ်စုများကို ကာကွယ်ရေးအတွက် တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး၏ အရေးပါပုံ 2.လူတိုင်းအတွက် သန့်ရှင်းမှုလိုအပ်ချက်များ 3.ထိရောက်သောလက်ဆေးခြင်းအတွက် အသေးစိတ် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် လက်တွေ့ကျသော အကြံပြုချက်များ 4.လက်ဆေးနေရာအတွက် လိုအပ်ချက်များ အသိပညာစစ်ဆေးခြင်း လေ့ကျင့်ခန်း

Join the Discussion

jose luis

- May 30, 2022
MUY BUENO

MOHAMMAD

- Jan 11, 2021
Great!

Ei Ei

- Oct 16, 2020
How can I get the course.

Ei Ei

- Oct 16, 2020
Start to learn this course.
Log in to comment  Don't have an account? Register Now